Carlsberg

Carlsberg Srbija d.o.o.

Proleterska 17, Čelarevo

+381 21 75 50 646

info@carlsberg.rs

www.carlsberg.rs

Kontakt osoba zadužena za zapošljavanje:
Marija Simov

Trenutni broj zaposlenih: 450

 

Pravimo pivo za bolje danas i sutra!
Carlsberg Srbija je kompanija koja uspešno posluje kod nas od 2005., a deo je internacionalne kompanije Carlsberg Group, čije je sedište u Danskoj. Carlsberg Grupacija je zastupljena u više od 150 zemalja i na svetskom nivou ukupno zapošljava preko 40.000 ljudi.