HR KONFERENCIJA

//

13.00-14.00

ROAD HR

Izazovi regrutacije i selekcije

 • Moderator:
  -Uglješa Atanacković, Trainer, Coach & HR consultant
 • Panelisti:
  - Sanja Miladinović, WB, Baltics and CEGB FOBO Talent Acquisition Lead (PepsiCo)
  - Nataša Cuca, HR Consultant & HR Interim Manager
  - Ivana Milojković, Permanent Placement Consultant (Adecco)
  - Branka Mijatović, HR Manager ( CCBill)

Danas je sve teže pronaći dobre zaposlene s pravim veštinama i znanjima koje su potrebne vašoj organizaciji. Još teže je pronaći prave zaposlene u kraćem vremenskom periodu i utrošiti što manje resursa i dragocenog vremena na procese regrutacije, selekcije, uvođenja u posao i treninga.

//

14.00-14.30

FIT PASS

Rekreacija kao jedan od najboljih benefita

 • Daliborka Bradić, Corporate Sales Director
 • Marija Dmitrović, Corporate Sales Manager

Dajte zaposlenima beneficije koje oni vrednuju, oni će biti zadovoljniji, manje će odsustvovati s posla, biće manje verovatno da daju otkaz, a imaće veću posvećenost ispunjavanju ciljeva kompanije.

//

14.30-15.00

HR LAB

Da li selekcija mora da bude teška?

 • Dušica Vidović Vuković, savetnik za poslodavce na platformi HR Lab

Upotreba nekog od alata za selekciju je postala nužnost za svakog uspešnog HR menadžera. Na ovaj način se štedi novac i vreme, poboljšava se iskustvo kandidata i unapređuje celokupna strategija zapošljavanja. Saznaćete koje su sve mogućnosti dostupne stručnjacima za zapošljavanje u procesu selekcije, koje su prednosti upotrebe softverskih rešenja tokom ovog procesa, kao i koje su to novine koje donosi unapređeni alat za selekciju HR Lab.

//

15.00-16.00

RED QUEEN

Upotreba društvenih mreža u poslovne svrhe

 • Mina Banjac, Digital Media Specialist

Zašto je bitno da poslodavac bude prisutan na društvenim mrežama?
Kako možemo sebe da predstavimo kao povoljnog poslodavca?
Od nas ćete dobiti odgovore na ova pitanja, brojne primere iz prakse i načine kako ostvariti konkurentsku prednost kroz marketinške aktivnosti na društvenim mrežama.