MONTOP

Montop HRS DOO

Bulevar Oslobođenja 127/2, Novi Sad

+381 21 382 2916

info@montophrs.rs

montophrs.rs

@montophrs

Kontakt osoba zadužena za zapošljavanje:
Boban Cakić

Trenutni broj zaposlenih: 650

Montop HRS je agencija za zapošljavanje koja pruža sveobuhvatna rešenja iz oblasti upravljanja i razvoja ljudskih resursa. Kontinuiranim inovacijama u domenu ljudskih resursa i prilagođavanjem potrebama tržišta za fleksibilnim zapošljavanjem, Montop omogućava saradnicima i klijentima realizaciju poslovnih ambicija po najvišim HR standardima.
Nudimo usluge u domenu fleksibilnog zapošljavanja, regrutacije i selekcija kadrova, treninga i razvoja ljudskih potencijala.
Misija kompanije je da omogući kvalitetan radni odnos, istovremeno poštujući želje i ambicije klijenata i zaposlenih.