Yazaki

Yazaki Srbija d.o.o.

Nova 7 bb, Šabac

+ 381 15 719 52 41

poslovi@yazaki-europe.com

www.yazaki-europe.com

@yazakiserbia

Kontakt osobe zadužene za zapošljavanje:
Suzana Petrović, Ana Karišik

Trenutni broj zaposlenih: 3000

Yazaki je porodična kompanija, osnovana 1929. godine u Japanu. Danas je vodeća kompanija na svetskom tržištu elektro opreme za vozila, sa preko 240.000 zaposlenih koji rade na više od 487 lokacija u 38 zemalja širom sveta. Yazaki Srbija d.o.o. Šabac osnovana je 9. maja 2016. godine. Fabrika se nalazi u šabačkoj Severozapadnoj radnoj zoni i prostire se na oko 30.000 kvadratnih metara. Trenutno imamo preko 3000 zaposlenih.